[-]
اگر نمی دانید چگونه مطلب قرار دهید روی این متن کلیک کنید
امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[-]
کلمات کلیدی
ناگقته حرفهای
1
حرفهای ناگقته
بچه ها روزها خاك هاي منطقه را زير و رو مي كردند و شب ها از خستگي
و با ناراحتي به خاطر پيدا نكردن شهدا، بدون هيچ حرفي منتظر صبح
مي ماندند. يكي از دوستان معمولاً توي خط براي عقده گشايي، نوارمرثيه ي حضرت زهرا (س) را مي گذاشت و اشك ها ناخودآگاه سرازيرمي شد.من پيش خودم گفتم: «يا زهرا (س)! من به عشق مفقودين بهاين جا آمده ام، اگر ما را قابل مي داني، مددي كن كه شهدا به ما نظر كنند،اگر نه، كه برگرديم تهران...» روز بعد فكه خيلي غمناك بود و ابر سياهيآسمان را پوشانده بود. بچه ها بار ديگر به حضرت زهرا (س) متوسل شدند،هر كس زمزمه اي زير لب داشت. در همين حال يك «بند انگشت» نظرم راجلب كرد، خاك را كنار زدم، يك تكه پيراهن نمايان شد. همراه بچه ها خاك ها
را با بيل برداشتيم و پيكر دو شهيد كه در كنار هم صورت به صورت يكديگرافتاده بودند، آشكار شد.پس از جستجوي خاك ها پلاك هايشان نيز پيدا شد.لحظه اي بعد بچه ها متوجه آب داخل يكي از قمقمه ها شدند و با فرستادنصلوات، جهت تبرك از آن نوشيدند. وقتي پيكرها را از زمين بلند كردند، دركمال تعجب ديدند پشت پيراهن هر دو شهيد نوشته شده:«مي روم تاانتقام سيلي زهرا بگيرم.»
راوي : سيد بهزاد پديدار
1 تشکر از ارسال *شهید گمنام*:
حسنعلی ابراه (04-13-2017)

پیام‌های این موضوع
حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-19-2016، 01:18 PM
RE: خاطرات ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-19-2016، 01:18 PM
RE: خاطرات ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-19-2016، 01:19 PM
RE: خاطرات ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-19-2016، 01:20 PM
RE: خاطرات ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-19-2016، 01:21 PM
RE: خاطرات ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-19-2016، 01:21 PM
RE: خاطرات ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-19-2016، 01:21 PM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-19-2016، 01:24 PM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-19-2016، 01:25 PM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-19-2016، 01:25 PM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-19-2016، 01:27 PM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-19-2016، 01:29 PM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-19-2016، 01:31 PM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-19-2016، 01:36 PM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-19-2016، 01:36 PM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-19-2016، 01:36 PM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-19-2016، 01:36 PM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-19-2016، 01:37 PM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-19-2016، 01:38 PM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-19-2016، 01:38 PM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-19-2016، 01:39 PM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-19-2016، 01:39 PM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:05 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:05 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:05 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:06 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:10 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:10 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:10 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:11 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:11 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:11 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:12 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:12 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:12 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:12 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:12 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:13 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:13 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:13 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:14 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:16 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:17 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:21 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:21 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:22 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:22 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:22 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:22 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:22 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:23 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:23 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:23 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:23 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:24 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:24 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:24 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:24 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:24 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:25 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:25 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:25 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:25 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:25 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:26 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:26 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:26 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:26 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:26 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:27 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:27 AM
RE: حرفهای ناگقته - توسط *شهید گمنام* - 08-20-2016، 12:35 AM
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
جستجو
جستجوی گوگل